Què és?

SinergiaCRM és una solució CRM estàndard per al Tercer Sector des del Tercer Sector.

Volem que les organitzacions no lucratives disposin d’una solució de gestió de la relació amb les persones i organitzacions que les envolten (d’això en podem dir “entorn CRM”).

SinergiaCRM és una eina:

  • Comuna i d’àmplia cobertura de les necessitats del tercer sector.
  • Econòmica per a les entitats i potent en les seves funcionalitats.
  • Independent de la tipologia, dimensió o estructura de l’entitat.
  • No subjecta a llicències ni condicionada per tercers aliens al sector (allotjament, evolució, etc.) i, tan aviat com sigui possible, alliberada.
  • Al núvol, amb accés des de qualsevol lloc amb connexió a Internet, amb gestió d’usuaris, suport per al compliment de la LOPD, seguretat de la informació, millora continuada…
  • Que retorna els beneficis al tercer sector.

SinergiaCRM s’ha desenvolupat sota el paraigua de l’Associació SinergiaTIC, que agrupa les entitats usuàries fent-les propietàries del projecte, en lidera la iniciativa tecnològica, coordina administrativament el projecte i en gestiona els beneficis amb la intenció de retornar-los al tercer sector. La junta directiva de l’associació està formada per representants de les entitats usuàries.

Per adherir-vos a SinergiaCRM, empleneu el formulari de compromís.