Site Overlay

Gestiona la teva base social i millora l’eficiència de la teva organització amb un CRM

ACTUALITAT

Gestiona la teva base social i millora l'eficiència de la teva organització amb un CRM

És eficient la teva organització en la gestió de la informació?

Donen resposta les vostres solucions TIC als requeriments de les diferents àrees de l’entitat?

T’agradaria que la tecnologies que utilitzeu apostessin pel codi obert i per models de gestió propis de les entitats no lucratives?

26/10/2020

La gestió de la informació s’ha convertit en un element clau en el dia a dia de les organitzacions. En un sector amb una base social tan diversa (si no parléssim del Tercer Sector segurament hauríem utilitzat “stakeholders”) és complicat trobar solucions que facilitin una gestió integral i eficient: socis i donants, voluntaris, participants, finançadors, entitats de segon i tercer nivell, juntes i equips directius, professionals interns i externs, administració pública, … tots ells interactuant amb multitud de programes i projectes que conformen l’activitat de l’entitat.

Si a la vostra organització us heu plantejat en algun moment que hauríeu d’apostar per una solució que donés cobertura als requeriments de les diverses àrees de l’entitat per gestionar la vostra base social, coneix tota la funcionalitat d’una de les solucions CRM amb major nivell d’implantació i el projecte que hi ha al darrere ( “des de i per al” Tercer Sector).

base de dades única de persones i organitzacions – quotes – donatius – copagaments – formularis integrats amb la web – remeses SEPA i devolucions – passarel·la de pagament – model 182 – esdeveniments, inscripcions i registre d’assistència – àrea privada – subvencions i convocatòries – atenció directa, teràpies, grups, seguiments, valoracions – butlletins, campanyes – enquestes – inserció laboral – voluntariat – informes – plantilles i llistats – documents – alertes i automatismes – GDPR/LOPD – …

Si has relacionat algun(us) element(s) d’aquest llistat amb mancances o ineficiències en la teva entitat, posa’t en contacte amb nosaltres!

La missió de l’Associació SinergiaTIC (sí, som també una entitat no lucrativa) és la de donar poder en l’ús de les tecnologies a entitats del Tercer Sector, o bé creant-les, o bé recomanant les de tercers que considerem poden ser una alternativa interessant donades les particularitats del nostre sector.

Consulta les últimes novetats de SinergiaCRM