Site Overlay

Experiència d’ús: Els formularis com a canal d’entrada d’informació al CRM

EXPERIÈNCIES
D’ÚS

Els formularis com a canal d’entrada d’informació al CRM

Fundació Autònoma Solidària

La Fundació Autònoma Solidària (FAS) és una entitat social universitària, vinculada a la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona).

Els àmbits d’actuació dels seus programes son: Cooperació i educació per al desenvolupament i la Justícia Global; acollida a persones en situació de cerca de refugi; gestió de l’Oficina d’Aprenentatge i Servei de la UAB; Gestió del Servei per a la Inclusió, atenció a la discapacitat  i a les NEE; programes de voluntariat dels àmbits socioeducatiu, sociosanitari i de la promoció de la salut i el medi ambient al campus universitari.

Disposen de CRM des del 2014-2015 i en fan un ús per a la gestió del voluntariat, de les inscripcions i per a la comunicació/campanyes amb els seus públics.

La Carla Marimon és tècnica de comunicació de la Fundació Autònoma Solidària i ens explica com utilitzar els formularis per introduir la informació al CRM:

PUNT DE PARTIDA

A la FAS es duen a terme moltes activitats, no totes tenen les mateixes característiques ni estan gestionades per les mateixes persones de l’equip. Quan es van adonar de l’avantatge d’utilitzar el CRM per a la gestió de les inscripcions, el volum de formularis va créixer exponencialment, passant a fer-ne entre 25 i 30 durant l’any.

Tot i les avantatges en la gestió de les inscripcions i tot el procés d’avaluació, el procés de creació dels formularis web era encara feixuc.

Es van trobar amb dos problemes: d’una banda, l’equip organitzador de les activitats demanava un formulari d’inscripció però no concretava què necessitava (camps), per tant sempre s’havien de refer les versions i el procés era lent. D’altra banda, el CRM no permetia donar l’estil del web de la FAS de manera automàtica i acabaven combinant pedaços de diferents formularis, invertint temps i cometent errors pel camí.  Per tant, calia ser més eficients!

SOLUCIÓ ADOPTADA

La FAS ha adoptat dues solucions complementàries:

La primera ha estat crear un model de formulari amb els camps més habituals i amb exemples, per tal que les persones organitzadores concretin més i millor com ha de ser el formulari.

La segona solució ha estat utilitzar un altre llenguatge web com és el JavaScript, per crear una plantilla de formulari dinàmica. El JS permet amagar o mostrar camps del formulari com convingui. D’aquesta manera, amb una plantilla (arxiu HTML) que conté tots els camps de formulari que utilitzaven normalment, on es poden amagar o mostrar amb JavaScript els camps que necessita cada activitat en específic. Això comporta diverses avantatges, ja que a més de ser sempre el mateix arxiu, la modificació del formulari amb JavaScript és fàcilment comprensible per a tothom, independentment del coneixement de programació web que es tingui.

Consulta l'experiència de la Fundació Autònoma Solidària al webinar

Per un ús extensiu dels formularis web amb el CRM hem sistematitzat el procés i hem creat plantilles dinàmiques.

Carla Marimon

Consulta més experiències de les entitats usuàries de SinergiaCRM