Site Overlay

Experiència d’ús: Gestió de l’accés a la informació en un escenari multiprojecte: Rols i Grups de Seguretat

EXPERIÈNCIES
D’ÚS

Gestió de l'accés a la informació en un escenari multiprojecte: Rols i Grups de Seguretat

Instituto de Trabajo Social y Servicios Sociales (Intress)

Creada el 1984, Intress és una associació independent de professionals de diferents àmbits. El seu objectiu és contribuir a l’interès públic així com a la promoció i millora de la qualitat tècnica dels serveis de Benestar Social i del desenvolupament comunitari.

Les activitats d’Intress se centren bàsicament en la gestió dels serveis, la intervenció, la formació i la consultoria. Per Intress, la gestió de serveis suposa oferir serveis pioners i obtenir una experiència pròpia. En aquest sentit, Intress ha fet un important esforç al llarg de la seva trajectòria per oferir serveis rigorosament professionalitzats. Tenen seus permanents a Madrid, Barcelona i Palma.

La Belén López és la Coordinadora de Coneixement d’Igualtat i Gènere d’Intress i ens explica com treballa amb els rols i els grups de seguretat:

PUNT DE PARTIDA

L’activitat d’Intress sempre ha estat vinculada al coneixement i a l’estudi de les necessitats emergents, de manera que necessitàven dotar-se d’un sistema d’informació sòlid, que permetés fomentar la gestió del coneixement dels seus serveis i de les necessitats de la població, l’abast dels serveis prestats o les característiques de les persones ateses, entre altres variables estratègiques.

Però, al mateix temps, havíen de garantir el compliment de la LOPD (Llei de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals del 2018), i la confidencialitat de la informació, més tenint en compte que no ostenten la propietat d’aquestes dades sinó que son la part encarregada del seu tractament, al tractar-se de serveis públics.

SOLUCIÓ ADOPTADA

Perquè la informació fos el més homogènia possible, a causa de la diversitat de serveis, territoris i àrees tècniques existents a Intress, van començar per homogeneïtzar la metodologia de recollida de la informació amb adaptacions i particularitats, però amb una base comuna, amb l’ajuda i suport de l’equip de SinergiaTIC.

Per a la qüestió de l’acompliment de la LOPD, SinergiaCRM preveu la protecció i accés a les dades a través dels Rols i Grups de Seguretat, de manera que permet l’accés compartit entre professionals a les dades de les persones ateses en el seu servei, però no l’accés a les dades d’altres serveis, a més d’oferir la possibilitat de decidir l’accessibilitat dels mòduls en funció de les categories professionals existents.

Consulta l'experiència d'Intress al webinar

Amb els rols i grups de seguretat de SinergiaCRM, hem pogut garantir no només la gestió de la informació sinó també el compliment de la LOPD i la confidencialitat de les persones què atenem.

Belén López

Consulta més experiències de les entitats usuàries de SinergiaCRM