Site Overlay

Experiència d’ús: Optimització del procés d’alta de persones usuàries: l’ús de la firma tàctil

EXPERIÈNCIES
D’ÚS

Optimització del procés d'alta de persones usuàries: l'ús de la firma tàctil

Fundació Kälida

Kālida promou un model de suport oncològic integral complementari centrat en la persona creant centres a pocs metres dels Serveis d’Oncologia dels hospitals públics de referència en tractaments del càncer, amb espais per acollir i acompanyar les persones que ho necessitin, així com als seus familiars, amics o cuidadors.

En aquests centres hi troben suport pràctic, emocional i social, en un ambient agradable especialment dissenyat per a sentir-se acompanyades, informades i compreses. Aquest servei -totalment gratuït i sense cita prèvia- té com a finalitat complementar els tractaments mèdics dels hospitals i s’inspira en el model d’atenció psicosocial de l’organització internacional Maggie’s, formant part de la seva xarxa internacional de més de 30 centres.

SinergiaCRM és el pilar tecnològic sobre el que s’articula la relació amb les persones a les que donen suport, les que col·laboren econòmicament amb l’entitat i les que s’interessen per la seva missió.

El Joan Reventós és el director de la Fundació Kälida i ens explica el procés d’implantació del pluguin Esignature Field:

PUNT DE PARTIDA

Incorporar un camp que permeti registrar la signatura dels usuaris de SinergiaCRM permet simplificar els processos d’alta als serveis de suport integral complementari de les persones beneficiàries, reduint costos operatius de l’equip de suport i integrant millor tota la informació i registre de dades sobre la plataforma que ofereix SinergiaCRM.

SOLUCIÓ ADOPTADA

Després de valorar les diverses opcions al Store de SuiteCRM, van determinar que l’Esignature Field permetia resoldre la necessitat a un cost molt raonable, amortitzable ràpidament per la disminució del temps necessari per donar d’alta una persona, combinant la nova funcionalitat amb altres mòduls de la instància (persones, correu electrònic, fluxos de treball, formularis…). Això ha permès establir una relació molt més fluida, immediata i professionalitzada amb les persones que reben el suport de l’entitat.

A més, els permetrà futures aplicacions en àrees com la captació de fons (signatura en línia de l’alta com a donant), prestació de serveis (signatura de pressupostos en línia), etc.

Consulta l'experiència de la Fundació Kälida al webinar

La implantació de l’Esignature Field ens ha permès digitalitzar processos, reduint costos i permetent una relació més dinàmica, fluida i professionalitzada amb les persones que reben el nostre suport.

Joan Reventós

Consulta més experiències de les entitats usuàries de SinergiaCRM