Site Overlay

Experiència d’ús: Procés d’implantació del CRM

EXPERIÈNCIES
D’ÚS

Experiència en el procés d'implantació del CRM

Fundació Amics del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC)

És una entitat cultural que, amb 25 anys d’història i més de 3.000 membres compromesos, té la missió de difondre el patrimoni que conserva el Museu Nacional d’Art de Catalunya amb l’objectiu de fomentar el coneixement de la col·lecció, col·laborar en la preservació i enriquiment del seu fons i sensibilitzar sobre el valor del seu patrimoni.

Balma Badal és la responsable de comunicació de la Fundació Amics del MNAC i ens explica el procés d’implantació del CRM en la seva entitat:

PUNT DE PARTIDA

Des de 2019 duen a terme un procés d’integració de totes les eines que utilitzen per gestionar el dia a dia de l’entitat (inscripcions a activitats, altes i baixes de socis, facturació, bases de dades, campanyes de micromecenatge, etc.) amb SinergiaCRM.

Van decidir començar a treballar amb SinergiaCRM quan van veure que l’activitat de l’entitat, així com també la base social, havia anat augmentant amb el temps però que alguns processos de gestió d’inscripcions havien quedat obsolets i no eren eficients.

A més, tenien molta informació recollida en arxius de diferents formats i programes, però no podien fer un ús dinàmic i eficient en el seu dia a dia.

SinergiaCRM permetia preparar el terreny per potenciar les estratègies de captació de nous “Amics” i “Amigues” i, d’altra banda, també facilitava les tasques de fidelització.

SOLUCIÓ ADOPTADA

Un CRM és clau per conèixer bé el perfil dels públics i per tenir recollida tota l’activitat. Això ajuda a les entitats a millorar el tracte amb la base social, a planificar millor el futur i, en definitiva, a fer més eficients tots els processos de treball.

Davant l’univers gairebé infinit de possibilitats que ofereix l’eina, van optar per començar a treballar pas a pas i anar ampliant els mòduls amb què treballen.

Els primers mòduls amb els quals es van familiaritzar van ser els que tenen a veure amb l’atenció directa i la facturació, i justament en aquests moments estan integrant el procés d’inscripció a les activitats a través dels formularis de la pàgina web, per tal de que les dades arribin directament al CRM i així s’assignin les places en funció de la disponibilitat de cada esdeveniment.

A més, també estan integrant el formulari de donacions puntuals, relacionat amb les campanyes, i el d’alta com a membre dels “Amics” perquè creï una Persona, un Relació amb persona i un Compromís de pagament.

Consulta l'experiència de la Fundació Amics del MNAC al webinar

El CRM és clau per millorar el tracte amb la base social de l’entitat, per planificar millor el futur i, en definitiva, per fer més eficients tots els nostres processos de treball.

Balma Badal

Consulta més experiències de les entitats usuàries de SinergiaCRM