Site Overlay

Experiència d’ús: L’ús dels mòduls de Recursos i Reserves

EXPERIÈNCIES
D’ÚS

L'ús dels mòduls de Recursos i Reserves

Consell d’Associacions de Barcelona (Torre Jussana)

El Consell d’Associacions de Barcelona és una confederació que agrupa 37 federacions d’associacions amb seu a la ciutat de Barcelona (federacions sectorials i territorials). L’entitat gestiona Torre Jussana, un equipament municipal que ofereix serveis i recursos a les més de 5.500 entitats de la ciutat com ara formacions, assessoraments, publicacions i també fan cessió dels espais dels que disposa (sala d’actes, sala de reunions, espais exteriors, etc.).

Utilitzen SinergiaCRM per tal de registrar els serveis i usuaris de manera ràpida i homogènia, fet que els permet extreure indicadors ràpidament i detectar també noves necessitats que puguin cobrir.

El Carles Viñas és el Coordinador de l’Àrea de Coneixement de Torre Jussana i ens explica com treballen amb els mòduls de Recursos i Reserves:

PUNT DE PARTIDA

La principal necessitat que teníen era registrar els usos dels espais de l’equipament i també dels materials (portàtils, projectors, altaveus…) que també utilitzen per a fer accions fora de l’equipament (formacions principalment). Aquesta qüestió es va resoldre amb una aplicació externa que oferia una ràpida visualització dels usos dels espais a través d’un calendari però, no cobria totes les necessitats de registre per a poder extreure’n indicadors. Per això es va crear un mòdul ad-hoc al CRM, de manera que havíen de fer 2 vegades la mateixa feina.

SOLUCIÓ ADOPTADA

Als mòduls de Recursos i Espais s’hi registren tots els espais físics de l’equipament, tant els que es poden cedir a tercers com els exclusius pel centre, així com també els materials de què disposen. S’ha fet alguna modificació al mòdul inicial per tal de poder-hi registrar informació necessària, com per exemple, el tipus d’activitat que s’hi farà (acció formativa, reunió tècnica, assemblea, jornada…), si l’activitat és oberta al públic (per a difondre-la) o no, etc.

Al mateix temps, s’ha vist també l’oportunitat de registrar els espais virtuals de pagament que utilitzen (Zoom, Cleakmeeting i Klaxoon) a través dels quals es fan les formacions online i reunions externes, ja que a vegades s’havien trobat amb algun problema de solapament.

Per acabar, s’han adoptat diversos colors per a que visualment sigui més fàcil de distingir (ex: materials blancs, sales virtuals blaus…) i codis en el nom del recurs i espai (lletres pels espais ex: A. Sala d’Actes).

Consulta l'experiència de Torre Jussana al webinar de SinergiaCRM

La incorporació de nous mòduls i funcionalitats al CRM permet agilitzar el nostre dia a dia i centralitzar al màxim la informació per a extreure’n indicadors que milloren els nostres serveis.

Carles Viñas

Consulta més experiències de les entitats usuàries de SinergiaCRM