Site Overlay

Deu anys per al Tercer Sector

ACTUALITAT

Deu anys per al Tercer Sector

Foto de Noah Buscher a Unsplash.

La celebració del desè aniversari arriba en una nova etapa de post-crisi, la de la covid, en què per primera vegada les administracions públiques posaran a disposició del tercer sector recursos per a la seva digitalització. Com a organització de referència, SinergiaTIC participarà molt activament en l’aplicació efectiva d’aquests recursos, en el que suposarà, amb tota probabilitat, un punt d’inflexió en el seu procés de creixement.

01/03/2023

Arran de la crisi econòmica de 2008, moltes organitzacions no lucratives van fer una aposta ferma per enfortir la seva base social, una aposta que implicava la necessitat de disposar de la tecnologia adequada per gestionar el seu univers relacional. En aquell moment, però, les entitats que volien fer el pas no trobaven al mercat les eines que els ho permetessin, ni per eficàcia ni, sobretot, per cost. Després de topar amb la mateixa paret una i altra vegada, unes quantes organitzacions van acceptar el repte de construir una resposta conjunta a aquesta necessitat compartida. I així, el 2013, nasqué SinergiaTIC, que acull entitats unides pel desig de fer servir més i millor la tecnologia i així aconseguir un major impacte en els respectius àmbits d’actuació.

Aquella necessitat pendent de resoldre suposà també una oportunitat per mirar de fer les coses d’una forma diferent, d’aterrar en un cas concret allò de fer possible un altre món. Així, que SinergiaTIC es constituís en forma d’associació feia tangible que no només es tractava d’una iniciativa adreçada específicament al tercer sector sinó que a més s’havia gestat amb els valors que li són propis.

Això, per exemple, permetia disposar dels recursos necessaris per fer realitat la idea i, alhora, optimitzar els costos per a les entitats que hi participaven, complementant-ho amb un sistema de quotes progressives que ha facilitat que moltes entitats petites i mitjanes tinguin accés a una tecnologia que el mercat els nega.

El paraigua associatiu també permetia afrontar millor l’objectiu de donar sobirania tecnològica al tercer sector protegint-lo de decisions externes no controlables. Aquesta sobirania es concretà, entre d’altres, en el compromís amb el codi obert i amb la gestió del coneixement i es reforçà, posteriorment, amb la internalització del desenvolupament.

Actualment, un equip de 20 persones acompanya les més de 150 organitzacions sòcies en la implantació de SinergiaCRM i en tot el procés de canvi cultural que suposa la utilització de sistemes integrals de gestió de la informació.

La celebració del desè aniversari arriba en una nova etapa de post-crisi, la de la covid, en què per primera vegada les administracions públiques posaran a disposició del tercer sector recursos per a la seva digitalització. Com a organització de referència, SinergiaTIC participarà molt activament en l’aplicació efectiva d’aquests recursos, en el que suposarà, amb tota probabilitat, un punt d’inflexió en el seu procés de creixement.

Però no només es tracta de ser més, sinó també de poder fer més. Per això el desè aniversari coincidirà, per exemple, amb la presentació de SinergiaDA (Data Analytics), una eina d‘intel·ligència de negoci que s’integrarà de forma nativa amb SinergiaCRM i permetrà que les entitats puguin analitzar i explotar les seves dades d’una forma molt més potent.

Però no només es tracta de poder fer més, sinó també d’arribar més lluny. I per això SinergiaTIC, sense deixar de tenir cura de les entitats en el dia a dia, vol tenir una presència més explícita a la societat, donant a conèixer el seu model –que podria ser perfectament replicat en d’altres àmbits–, representant els interessos de les seves sòcies allà on s’escaigui i aportant la seva visió i la seva expertesa en matèria tecnològica.

Sembla doncs que hi haurà feina per, com a mínim, deu anys més… Per molts anys!

Consulta les últimes novetats de SinergiaCRM