Site Overlay

Experiència d’ús: Gestió de l’Atenció directa en un context de diversitat de projectes

EXPERIÈNCIES
D’ÚS

Gestió de l'Atenció directa en un context de diversitat de projectes

Fundació Champagnat

La Fundació Champagnat realitza la seva acció principalment a través de les escoles i obres socials i també desenvolupa projectes al món de l’oci i la solidaritat.

En l’àmbit social la seva acció se centra en la promoció i l’assistència de les persones més necessitades mitjançant l’acció social de grups organitzats, així com la promoció del voluntariat social.

Actualment, a través de SinergiaCRM gestionen el dia a dia de les 10 obres socials que treballen al medi obert, cosa que representa un total de 53 projectes de diferents característiques.

Helena Bové és la responsable de projectes a la Fundació Champagnat i comparteix el procés d’adaptació a SinergiaCRM i els processos d’atenció directa que fan a l’entitat.

PUNT DE PARTIDA

Des de l’Obra Social Maristes van començar a treballar amb SinergiaCRM per cobrir la necessitat de registrar de manera homogènia la informació i els processos dels seus projectes. I també buscaven treballar des d’una sola eina que alhora millorés la traçabilitat i l’exportació de la informació i les dades recollides.

Així doncs, després de diverses sessions de treball amb els responsables dels projectes i una proposta d’adaptació del CRM per part de l’equip tècnic de SinergiaTIC, es va aconseguir alinear l’eina a les necessitats de la Fundació Champagnat.

SOLUCIÓ ADOPTADA

L’adaptació de SinergiaCRM a les necessitats de la Fundació Champagnat té dues funcionalitats concretes rellevants:

  • Gestió de la informació individual: fitxa de persona i família; seguiment individual i familiar; i també el pla de treball individual.
  • Gestió del projecte o servei: definició de projecte o servei; objectius; definició de grups; inscripció als serveis; assistències; i també sessions i diari de camp.

En aquests cinc cursos que porten treballant amb SinergiaCRM han gestionat: 53 projectes a 7 ubicacions, 475 grups vinculats als projectes, 5.379 participants, 38.855 sessions, 368.653 assistències i gairebé 150 persones usuàries del CRM.

Consulta l'experiència de la Fundació Champagnat amb SinergiaCRM

SinergiaCRM ens ha ajudat a registrar de forma homogènia tant la informació com els processos dels nostres projectes.

Helena Bové

Consulta més experiències de les entitats usuàries de SinergiaCRM