Site Overlay

Experiència d’ús: Ús de l’àrea privada connectada amb el CRM

EXPERIÈNCIES
D’ÚS

Ús de l'àrea privada connectada amb el CRM

Confederación de Centros Juveniles Don Bosco

La Confederación de Centros Juveniles Don Bosco va néixer amb la vocació d’ajudar els centres locals a través de les seves federacions, oferint-los vies legals i de participació, recursos formatius, recursos tècnics i econòmics, suport i assessorament. Així com a qualsevol altra iniciativa que contribueixi al seu desenvolupament i creixement com a estructures d’educació, prevenció i participació juvenil.

Des de la seva creació el 1991, ha consolidat un model estructural i de participació totalment capacitat per desenvolupar les seves fites, que està al servei de tots els centres juvenils de Salesians i Salesianes d’Espanya, i també dels que no participen de les estructures federatives però comparteixen la seva identitat i carisma.

Actualment té un abast de 55.700 persones beneficiàries, amb més de 4.000 voluntàries. S’estructura en 127 centres juvenils, 9 federacions i 3 inspectories.

César Aguayo és tècnic de programes a la Confederación Don Bosco i comparteix el procés d’adaptació a SinergiaCRM i el desenvolupament d’una àrea privada per a les famílies i els professionals que conformen la base social.

PUNT DE PARTIDA

La dificultat de la gestió de tanta informació des de tants punts diferents va portar la Confederación Don Bosco a adoptar SinergiaCRM com a eina estratègica, compartida i unificadora.

L’adaptació a SinergiaCRM per part de Don Bosco ha estat progressiva. Des del seu inici a l’estiu de 2021, es va optar per seleccionar 8 centres juvenils per treballar amb el CRM i recollir la seva experiència i necessitats en els mòduls d’interès (Persones, Pagaments, Inscripcions i Esdeveniments).

La gran quantitat d’informació i la seva procedència diversa complicava la gestió dels esdeveniments, l’elaboració de justificacions, la gestió econòmica i la comunicació directa amb la base social.

SOLUCIÓ ADOPTADA

A principis de 2022 es va plantejar el desenvolupament d’una àrea privada que permetés a les famílies de les persones beneficiàries, les voluntàries i les professionals la gestió de la participació als esdeveniments dels diferents centres vinculats a Don Bosco.

Sinergia Private Area (SinergiaPA) consulta i registra directament les dades al CRM. Això facilita, entre d’altres coses, que les dades estiguin sempre actualitzades o que la inscripció a esdeveniments, per exemple, sigui més senzilla.

Així mateix, altres funcionalitats que van afegir són la vinculació dels pagaments als familiars, enlloc dels destinataris i, per altra banda, la relació dels tutors amb les persones destinatàries.

Des de la Confederación Don Bosco han rebut 3.200 registres des de l’àrea privada en tres mesos.

Consulta l'experiència de la Confederación de Centros Juveniles Don Bosco amb SinergiaCRM

La implementació de l’àrea privada ha resultat molt eficient tant per a les famílies beneficiàries, com per als professionals vinculats a la nostra entitat.

César Aguayo

Consulta més experiències de les entitats usuàries de SinergiaCRM