Site Overlay

Associació SinergiaTIC

ASSOCIACIÓ
SINERGIATIC

Finalitat i objectius de SinergiaTIC

El projecte SinergiaCRM és una iniciativa de l’Associació SinergiaTIC, entitat sense ànim de lucre que neix amb l’objectiu d’afavorir el desenvolupament col·laboratiu d’eines tecnològiques adaptades a les necessitats del Tercer Sector.

Com consta en els Estatuts de l’Associació, els fins de l’associació són:

Potenciar la capacitat de les organitzacions no lucratives d’adoptar estratègicament i utilitzar eficientment les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC).

Per aconseguir aquests fins, l’associació realitza, a títol orientatiu i sense voluntat d’exhaustivitat, les següents activitats:

  • Desenvolupar eines informàtiques.
  • Oferir serveis associats a l’ús d’aquestes eines.
  • Generar, recopilar i difondre entre les entitats no lucratives informació relativa a les TIC.

Queda, lògicament, exclòs tot ànim de lucre.

L’Associació SinergiaTIC va ser inscrita el 02/01/2013 al Registre d’Associacions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya.

Poden associar-se a SinergiaTIC aquelles organitzacions sense ànim de lucre que vulguin compartir els objectius.

Una mica d'història de SinergiaTIC

SinergiaCRM (com a “producte”) i SinergiaTIC (com a entitat que dóna cobertura i sentit al desenvolupament de l’aplicació) sorgeixen d’unes converses entre dos professionals vinculats a la tecnologia i al Tercer Sector: Jaume Albaigès i Pedro Álvarez.

L’origen d’aquesta iniciativa es remunta a l’any 2013, fruit d’anàlisi i reflexions en què es van constatar diferents qüestions:

  • La dificultat de nombroses organitzacions no lucratives per fer un bon ús, estratègic i eficient, de la tecnologia al seu abast.
  • L’insuficient coneixement especialitzat i la manca de recursos per fer un bon ús, estratègic i eficient, de la tecnologia al seu abast.
  • L’inexistència al mercat convencional de determinades solucions tecnològiques adequades a les necessitats específiques de les organitzacions no lucratives i assumibles pel que fa al seu cost.

Davant d’aquest diagnòstic i en un context de crisi econòmica recent, un grup d’entitats accepta la proposta de construir respostes conjuntes als reptes tecnològics amb els quals es troba el sector no lucratiu i constitueix SinergiaTIC.

Compartint que el tercer sector necessitava d’algun tipus de solució tecnològica que ajudés a resoldre problemàtiques que són comunes i que poques entitats poden afrontar de forma individual, el projecte arrenca, a més, amb una condició clara i prioritària: que les pròpies entitats fossin les impulsores del procés, no només les seves destinatàries.

Amb aquesta filosofia van buscar el suport i la complicitat d’entitats per construir juntes aquest projecte. Dins del grup inicial que va ajudar a donar forma al projecte van participar les següents organitzacions: Adsis, Amics de la Gent Gran, Arrels, ECAS, Fundipau i Iwith.org.

El 2023 SinergiaTIC va celebrar el desè aniversari del llançament de la iniciativa.
Per commemorar l’aniversari, a més de diversos esdeveniments es van elaborar materials i continguts centrats en els valors i pilars del projecte, com ara: una ponència de Genís Roca sobre el futur del sector, un article d’opinió del director de SinergiaTIC, el Jaume Albaigès, i una extensa cronologia amb l’evolució de la iniciativa, entre d’altres.
Consulta aquest contingut a través del següent enllaç:

Coneix a l'equip de professionals que treballen a SinergiaTIC