Site Overlay

Experiències d’ús

EXPERIÈNCIES
D’ÚS

Experiència en el procés d'implantació del CRM

"El CRM és clau per millorar el tracte amb la base social de l’entitat, per planificar millor el futur i, en definitiva, per fer més eficients tots els nostres processos de treball."

BALMA BADAL
Fundació Amics del MNAC

Optimització del procés d'alta de persones usuàries: l'ús de la firma tàctil

"La implantació de l’Esignature Field ens ha permès digitalitzar processos, reduint costos i permetent una relació més dinàmica, fluida i professionalitzada amb les persones que reben el nostre suport."

JOAN REVENTÓS
Fundació Kälida

Gestió de l'accés a la informació en un escenari multiprojecte: Rols i Grups de Seguretat

"Amb els rols i grups de seguretat de SinergiaCRM, hem pogut garantir no només la gestió de la informació sinó també el compliment de la LOPD i la confidencialitat de les persones què atenem."

BELÉN LÓPEZ
Intress

Accés dels voluntaris al CRM per al seguiment de les relacions de mentoria

"SinergiaCRM ens ha permès centralitzar la gestió de la informació i poder fer un seguiment molt més precís i de qualitat dels nostres joves i mentors, permetent-los tenir un contacte molt més fluid, directe i a temps real amb l’equip tècnic."

MARTA MIRÓ
Fundació Impulsa

Els formularis com a canal d’entrada d’informació al CRM

"Per un ús extensiu dels formularis web amb el CRM hem sistematitzat el procés i hem creat plantilles dinàmiques."

CARLA MARIMON
Fundació Autònoma Solidària

Integració d'un ecommerce amb SinergiaCRM

"Integrar un ecommerce amb SinergiaCRM ens ha permès beneficiar-nos d’una eina creada per vendre, mantenint el CRM com a element central de gestió de la nostra base social."

JOSÉ LUIS PÉREZ MARTÍNEZ
Fundación Unoentrecienmil

SinergiaCRM i Tableau: l'explotació de dades

"SinergiaCRM està passant de ser un repositori de dades, a ser el centre neuràlgic de la presa de decisions estratègiques."

JORGE PELEGRÍN
Confederación Salud Mental España

La comunicació amb la base social

"SinergiaCRM ens permet mantenir una història de comunicació i d’amor amb qui participa d’alguna manera a YMCA, segmentada i dirigida dins de la diversitat de relacions de la nostra entitat."

LAURA LÓPEZ
YMCA

Gestió integral del Programa d'Intervenció Multidisciplinar de l'Asociación Parkinson Valencia

"El CRM ha ajudat a millorar el control dels serveis i a facilitar la gestió de la nostra entitat, a més d’aportar major qualitat a l’atenció terapèutica a les nostres persones usuàries."

NELO VILLANUEVA
Asociación Parkinson Valencia

Gestió integral del projecte "Mulla't" de sensibilització i captació de fons

"Gràcies al CRM hem pogut automatitzar moltíssim els processos de gestió del “Mulla’t” i a més ens permet disposar sempre de la foto de la campanya i això fa que la gestió del projecte sigui més eficient i àgil."

MARGI VILARRUBIA
Fundació Esclerosi Múltiple

previous arrow
next arrow

Experiències d'ús a SinergiaCRM

Gestió integral del "Programa d'Intervenció Multidisciplinar"
SinergiaCRM i Tableau: l'explotació de dades
Experiència en el procés d'implantació del CRM
Els formularis com a canal d’entrada d’informació al CRM
Gestió integral del projecte "Mulla't" de sensibilització i captació de fons
Accés dels voluntaris al CRM per al seguiment de les relacions de mentoria
Optimització del procés d'alta d'usuaris: l'ús de la firma tàctil
Integració d'un ecommerce amb SinergiaCRM
Gestió de l'accés a la informació en un escenari multiprojecte: Rols i Grups de Seguretat
La comunicació amb la base social

Vols estar al dia del que passa a SinergiaCRM?