Site Overlay

Funcionalitat

FUNCIONALITAT

SinergiaCRM: una solució global per a la teva entitat

En un sector tan heterogeni com el de les organitzacions privades sense ànim de lucre (el Tercer Sector) amb formes jurídiques diferenciades, àmbits d’actuació diversos, necessitats de registres d’informació no coincidents (fins i tot en entitats d’un mateix àmbit), és certament complicat el disseny d’una solució CRM compartida.

SinergiaCRM proposa una arquitectura modular que parteix d’un pilar bàsic, el dels projectes (l’activitat/àmbit habitual de l’entitat), d’un innegociable registre unificat de Persones i Organitzacions i de la (multi)relació que hi tenen amb l’entitat.

Resolts a SinergiaCRM aquests conceptes fonamentals, que podem considerar conceptualment compartits per qualsevol entitat del sector, és moment d’explotar la resta de funcionalitats disponibles que, com veurem, cobreixen gran part de les necessitats de gestió de la informació a la vostra organització.

Un element diferencial de SinergiaCRM és, sens dubte, la visió integral de la gestió de la base social, ja que la funcionalitat disponible abasta no només la comunicació o la captació de fons (“la gestió del soci/donant”, àmbits habituals en solucions de aquest tipus) sinó que també facilita eines per la gestió de l’atenció directa a participants i usuaris, el registre i seguiment de subvencions, programes específics com la inserció laboral o la integració amb el web de l’entitat i, fins i tot, atenent a la particularitat del Tercer Sector en aquest àmbit, a una part rellevant de la gestió econòmica.

Aquesta visió àmplia de la base social porta a l’existència d’un elevat conjunt de “blocs funcionals” que l’entitat podrà utilitzar i adaptar segons les seves necessitats i realitat. Així, a nivell agregat, les principals funcionalitats de SinergiaCRM són:

Blocs funcionals a SinergiaCRM

Persones i organitzacions úniques

Registre de Persones i Organitzacions una única vegada al CRM, facilitant la gestió de duplicats. Un element fonamental de SinergiaCRM. A més, registre d'Interessats com a pas previ a la seva integració com a base social de l'entitat.

Projectes de l'entitat

Detall dels projectes/programes de l'entitat, un altre dels elements clau de SinergiaCRM. Facilitarà la gestió integral de la base social amb el seu posterior vincle amb persones, esdeveniments, activitats, ingressos, subvencions, etc.

Gestió de la (multi)relació

Particularitat que cal gestionar en el context de les Organitzacions No Lucratives: que hi hagi diverses relacions simultànies o històriques amb (no necessàriament totes) les Persones (sòcia, donant, voluntària, usuària, professional, etc.) i Organitzacions (finançadora, proveïdora , federada, etc.).

Calendari i activitats

Registre i gestió de trucades, tasques, reunions, notes, etc. Visualització al calendari (al propi CRM i accés des d'altres calendaris externs). Genera invitacions, alertes de seguiment, recurrència a les activitats.

Campanyes/comunicació

Possibilita l'enviament de correus massius a partir de la gestió de múltiples Llistes de Públic Objectiu i un potent generador de plantilles. Anàlisi gràfic i numèric de la campanya (respostes, enviaments, errors). Gestió de baixes automàtiques a les llistes de subscripció.

Subvencions

Registre complet dels processos de captació de fons amb persones jurídiques: empreses, AAPP, altres ONL, etc. Dades de base del procés, registre de documents, interlocutors i rols i detall dels contactes que es duguin a terme en tot el procés. En cas d'acceptació de la subvenció/finançament, registre i seguiment dels compromisos de pagament des de la pròpia aplicació.

Compromisos de pagament

Aprofitant les particularitats en aquest àmbit de les entitats de Tercer Sector: gestió integral del cobrament de quotes o donatius, serveis, copagaments, subvencions, etc. Múltiples mitjans de pagament (domiciliació/SEPA, TPV, Paypal, transferències, etc). Generació de remeses i gestió de devolucions. Creació del Model 182. Integració amb formularis al web. Generació de fitxers de transferència (pagaments des de l'entitat).

Atenció directa

Mòduls funcionals que permeten la gestió completa d'atenció a participants als projectes/programes de l'entitat:

- Entorn (persones i/o organitzacions) del participant
- Valoracions globals i específiques abans de la incorporació
- Objectius i seguiment periòdic del seu compliment
- Seguiments (complementant al bloc d'Esdeveniments, que permet la gestió de l'activitat planificada amb participants).

Esdeveniments, inscripcions, sessions i assistència

Gestió integral de l'activitat de l'entitat que requereixi del registre d'inscripcions i, si escau, de l'assistència: aplicable a cursos de formació, grups de treball, teràpies individuals o grupals, seguiments planificats, esdeveniments de captació de fons, etc.

Inserció laboral

Bloc específic per a la gestió d'ofertes i candidatures als processos d'Inserció Laboral .
Adaptació a nivell de registre d'informació i generació dels fitxers informatius (mensuals i anuals) per al SEPE . Adaptació a nivell de registre d'informació i sincronització de persones, ofertes i organitzacions amb el programa Incorpora de la FBLC .

Recursos i reserves

Comprova ràpidament les disponibilitats de recursos en la teva entitat, gestiona la seva reserva i controla terminis de devolució o alliberament d'aquests recursos. Instal·lacions per a reunions o espais per a sessions i activitats, però també vehicles, projectors, places en recursos residencials, materials de comunicació, claus o qualsevol altre recurs de la vostra organització que necessiti d'una gestió d'aquest tipus.

Informes

Explotació de la informació en base a informes (>20 predefinits a la pròpia eina o generats "ad hoc" per part de la mateixa entitat) des de qualsevol mòdul del CRM. Gestió de filtres, exportació a CSV, apartat gràfic per a la visulització de les mètriques més rellevants, etc.

Plantilles de documents

Generació de plantilles de documents, en format doc de text o fulls de càlcul, que utilitzen informació existent al CRM. Mitjançant un "combinar correspondència" des de qualsevol mòdul del CRM facilita la generació de rebuts de pagament, inscripcions, diplomes, llistats d'assistents a esdeveniments, documents vinculats a la LOPD/GDPR, etc.

Enquestes

Creació i enviament (via el mòdul de Campanyes o d'un link específic) d'enquestes. Personalització de continguts amb múltiples formats de camps/pregunta i un nombre il·limitat d'enquestes. Anàlisi i seguiment de respostes a la pròpia eina.

Formularis web

Generació des del CRM i de forma absolutament visual del codi HTML per la integració de formularis al web de l'entitat perfectament integrats amb el CRM. Formularis d'interessats, de captació de fons i d'inscripció a esdeveniments (amb la possibilitat de gestionar també el pagament). Validació de dades, integració de canals de pagament, correus de resposta y confirmació, etc.

Àrea privada

Elimina identificacions recurrents als membres de la teva base social. Mitjançant l'accés a una àrea privada (un plugin sobre WordPress), aquelles persones o organitzacions a les que facilitis usuari i contrasenya podran accedir a un entorn privat en el qual visualitzar, modificar i crear la informació del CRM que la vostra entitat decideixi. Inscripcions a esdeveniments, candidatures, modificació de dades de quotes, donatius, activitat del voluntariat, etc.

Alertes i fluxos de treball

Automatismes a l'abast de l'entitat per a la generació d'avisos i la creació o modificació de registres a partir del compliment de determinades condicions en qualsevol punt de l'aplicació. En paral·lel, processos freqüents de validació automàtica de la informació que alerta a l'entitat de possibles inconsistències.

Mòduls personalitzats

Si la funcionalitat de base de SinergiaCRM no fos suficient per a les necessitats específiques de la vostra organització, és possible adaptar de forma senzilla i visual els mòduls existents o crear-ne nous personalitzats. Aquesta potencialitat de SinergiaCRM és clau per a l'adequació al (heterogeni) sector sense perdre la capacitat d'evolucionar conjuntament amb l'aplicació.

Seguretat de la informació

Protegeix la teva informació definint rols d'accés als diferents mòduls i grups de seguretat per condicionar l'accés a registres concrets. Aplica-ho sense límits als usuaris del CRM de la teva entitat.

Un primer passeig per SinergiaCRM

SinergiaCRM té una proposta tecnològica coherent amb el Tercer Sector en el qual es focalitza ...