Recursos

SinergiaCRM disposa d’un canal de YouTube on les persones usuàries de l’eina poden trobar vídeos tutorials amb les novetats del CRM. A més, també hi podràs trobar vídeos amb els conceptes introductoris que ajudaran a totes aquelles persones qui s’inicien amb SinergiaCRM a fer les seves primeres passes.

SinergiaCRM ha estat desenvolupada partint de SugarCRM, aplicació que ja compta amb nombrosos recursos formatius i de coneixement a Internet. No obstant això, diversos factors rellevants han suggerit la necessitat de disposar d’un entorn específic de documentació com el wiki de SinergiaCRM.

Es tracta d’un manual on les persones usuàries poden trobar tota la informació generada per SinergiaCRM i que està relacionada amb el funcionament de l’eina. Hi trobem continguts com consells, incidències, descripcions de mòduls funcionals o possibles adaptacions del CRM, entra d’altres.