Des del tercer sector i per a 100 entitats del tercer sector

A l’estiu de 2012 la crisi econòmica ja havia afectat de ple l’àmbit de les organitzacions no lucratives i moltes d’elles van repensar el seu futur definint noves estratègies per afrontar-lo. La necessitat i el desig de tornar a connectar amb la societat, amb la gent, de legitimar-se i enfortir-se de nou, requeria tenir més cura de les relacions entre les entitats i les seves bases socials. Això implica gestionar bé una quantitat creixent d’informació: conèixer bé cada persona amb qui es tracta és necessari per tal d’oferir a cadascú allò que espera. Alhora, poder elaborar una mirada global basada en dades objectives ajudaria a prendre millors decisions.

Continue reading