Site Overlay

Junta directiva

JUNTA
DIRECTIVA

Presidència

Jaume Albaigès

Associació SinergiaTIC

Tresoreria

Mireia Sànchez

Camins. Fundació Social Escola Pia

Secretaria

Pedro Àlvarez

Associació SinergiaTIC

Vocalia

Sergio Artal

YMCA

Vocalia

Balma Badal

Fundació Amics del Museu Nacional d'Art de Catalunya

Vocalia

Carlos Moreno

Plataforma del Voluntariado de España

Vocalia

Jorge Pelegrín

Confederación Salud Mental España

Vocalia

Lucía Rodríguez

AFA Parla

Vocalia

Laia Sullastres

Federació ACAPPS

Vocalia

Xavier Torrens

Espiral: Infància, Joventut i Família

Vols conèixer les últimes novetats de SinergiaCRM?