Site Overlay

Transparència

TRANSPARÈNCIA

Consulta les xifres econòmiques

Com se sosté SinergiaCRM?

SinergiaTIC disposa de dues fonts d’ingressos:

  • Les quotes de les entitats sòcies, que el 2022 van suposar el 78% del total dels ingressos.
  • La prestació de serveis específics sol·licitats per les entitats sòcies, que van representar el 22%.

Així doncs, SinergiaTIC no compta amb subvenció o ingrés de cap tipus al marge de les aportacions de les entitats sòcies.

Chart by Visualizer

Com utilitzem els nostres recursos?

Chart by Visualizer

El 2022, els recursos de SinergiaTIC es van distribuir així:

  • Un 14% a la gestió tècnica.
  • Un 24% al desenvolupament de SinergiaCRM.
  • Un 45% a la prestació de serveis a les entitats sòcies.
  • Un 11% en donar a conèixer SinergiaTIC/SinergiaCRM.
  • Un 6% a la gestió associativa.

Consulta les xifres històriques

Accedeix a més informació sobre les entitats sòcies de SinergiaTIC