Site Overlay

Transparència

TRANSPARÈNCIA

Consulta les xifres econòmiques

Com se sosté SinergiaCRM?

SinergiaTIC disposa de dues fonts d’ingressos:

  • Les quotes de les entitats sòcies, que el 2020 van suposar el 78% del total dels ingressos.
  • La prestació de serveis específics sol·licitats per les entitats sòcies, que van representar el 22%.

Així doncs, SinergiaTIC no compta amb subvenció o ingrés de cap tipus al marge de les aportacions de les entitats sòcies.

Com utilitzem els nostres recursos?

El 2020, els recursos de SinergiaTIC es van distribuir així:

  • Un 14% a la gestió tècnica.
  • Un 23% al desenvolupament de SinergiaCRM.
  • Un 50% a l’atenció directa a les entitats sòcies.
  • Un 8% en donar a conèixer SinergiaTIC/SinergiaCRM.
  • Un 5% a la gestió associativa.

Consulta les xifres històriques

Accedeix a més informació sobre les entitats sòcies de SinergiaTIC