Site Overlay

Política de privacitat

Política de privacitat

Qui és el Responsable del Tractament de les vostres dades personals?

 Identitat: Associació SinergiaTIC (“SinergiaTIC”)

Domicili: Sicília, 220-222, 3-3, 08013 Barcelona

Correu electrònic: info@sinergiacrm.org

 

Amb quines finalitats tractem les vostres dades personals?

Tractem la informació que ens faciliteu amb l’única finalitat d’atendre les sol·licituds d’informació que efectueu.

 

Quant de temps conservarem les vostres dades personals?

Les dades personals es conservaran mentre no en sol·liciteu la seva supressió, per tal que SinergiaTIC pugui gestionar les sol·licituds rebudes de part vostra i donar seguiment als processos de col·laboració que es puguin iniciar fruit d’aquestes sol·licituds.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades personals?

La base legal per al tractament de dades és el vostre consentiment, que feu efectiu a l’emplenar un formulari del web.

Podeu revocar el consentiment en qualsevol moment sense que això afecti de forma retroactiva el tractament de dades personals realitzat fins al moment.

Als formularis del web és necessari emplenar els camps assenyalats com a obligatoris. El fet que no es facilitin totes les dades requerides per SinergiaTIC podria implicar una incompleta atenció de la sol·licitud realitzada.

 

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades personals?

No es comunicaran les vostres dades personals a tercers, excepte per obligació legal.

No obstant això, les dades poden estar allotjades en proveïdors dels Estats Units així com en els seus servidors ubicats en altres països de fora de la Unió Europea, de conformitat amb les clàusules contractuals tipus adoptades per la Comissió Europea, en condicions de màxima seguretat i confidencialitat.

 

Quins són els vostres drets en relació a les dades personals facilitades?

Podeu exercir el dret d’accés a les vostres dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides. També podeu sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les vostres dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular.

Podeu exercir els drets referits anteriorment, en els termes i condicions previstos en la legislació vigent, sol·licitant-ho per correu electrònic a info@sinergiacrm.org.

En cas que no obtingueu una resposta satisfactòria i desitgeu formular una reclamació o obtenir major informació referent a qualsevol d’aquests drets, podeu acudir a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat) o a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).