Site Overlay

Política de privacitat

Política de privacitat

Qui és el Responsable del Tractament de les seves dades personals?

Identitat: Associació SinergiaTIC (“SinergiaTIC”)

Domicili: C/ Sicília, 220-222, 3-3 08013 Barcelona

E-mail: info@sinergiacrm.org 

 

Amb quines finalitats tractem les seves dades personals?

Tractem la informació que ens facilita l’usuari amb les següents finalitats:

  • Atendre les sol·licituds d’informació i/o consultes efectuades per l’usuari
  • Informar l’usuari dels serveis, novetats i activitats de SinergiaTIC

 

Per quant temps conservarem les seves dades personals?

Les dades personals es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió per l’usuari, de manera que SinergiaTIC pugui gestionar les sol·licituds requerides per l’usuari i continuar enviant newsletters que puguin ser del seu interès.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?

La base legal per al tractament de dades és el consentiment de l’usuari.

L’usuari pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti de forma retroactiva al tractament de dades personals realitzat fins el moment.

En els formularis del Web serà necessari que l’usuari empleni els camps assenyalats com a “obligatoris”. Si no es faciliten totes les dades de caràcter personal requerits per SinergiaTIC, podria implicar una incompleta atenció de la sol·licitud requerida.

L’usuari haurà de comunicar a SinergiaTIC les seves dades personals actuals a fi que la informació continguda en els seus fitxers estigui actualitzada i sense errors.

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades personals?

No es comunicaran les seves dades personals a tercers, excepte obligació legal.

No obstant això, les dades poden estar allotjades en proveïdors dels Estats Units a l’empara de l’acord EU-US “Privacy Shield”, així com en els seus servidors ubicats en altres països de fora de la Unió Europea, de conformitat amb les clàusules contractuals tipus adoptades per la Comissió, en condicions de màxima seguretat i confidencialitat.

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

L’usuari pot exercir el seu dret d’accés a les dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les que van ser recollides. També podrà sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular.

L’usuari podrà exercir els drets referits anteriorment, en els termes i condicions previstos en la legislació vigent, en el domicili social de SinergiaTIC o bé sol·licitar-ho per correu electrònic a info@sinergiacrm.org.

En el cas que no obtingui una resposta satisfactòria i desitgi formular una reclamació o obtenir major informació referent a qualsevol d’aquests drets, es podrà acudir a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es – C/ Jorge Juan, 6 de Madrid).