Site Overlay

Perfil de les entitats associades

PERFIL DE
LES ENTITATS

Coneix més sobre les organitzacions associades

Evolució del nombre d'organitzacions sòcies

Al llarg de la seva història, el nombre d’organitzacions sòcies de SinergiaTIC ha anat creixent regularment. No obstant això, més enllà del nombre d’entitats que formen l’associació, l’objectiu de SinergiaTIC és l’empoderament tecnològic de les seves entitats, focalitzat actualment en l’ús estratègic de SinergiaCRM.

Per àmbit d'activitat

A SinergiaTIC hi conviuen organitzacions pertanyents a sectors d’activitat molt diversos. Els dos àmbits principals són els d’acció social i salut, cada un dels quals aporta aproximadament un 30% de les entitats sòcies. Justícia global, cultura i educació representen un 6% cadascuna. I comptem també amb entitats d’àmbits com el medi ambient, els col·legis professionals o l’esport, entre d’altres.

Per volum de recursos

Les entitats sòcies de SinergiaTIC aporten quotes de manera proporcional als seus propis recursos. Això permet, per exemple, que organitzacions relativament petites, encara que potencialment complexes, puguin beneficiar-se d’una solució com SinergiaCRM. Així:

  • El 25% de les entitats sòcies té un pressupost anual inferior a 250.000 €. El 24%, entre 250.000 i 500.000 €. És a dir, més de la meitat de les entitats se situen als trams inferiors.
  • Un 33% se situa als trams intermedis, entre 500.000 i 2.500.000 €.
  • I un 18% se situa als trams superiors, per sobre dels 2.500.000 €, comptant amb entitats sòcies que se situen per sobre dels 25 milions d’€.

Entitats de base vs federacions

El 83% de les organitzacions sòcies són entitats de base, mentre que el 17% restant són entitats de segon o tercer nivell: federacions, confederacions, plataformes, etc. Cada perfil d’entitat té diferents necessitats i SinergiaCRM s’adapta tant a unes com a altres.

Per zona geogràfica

Fidel reflex de la realitat del Tercer Sector, dos territoris destaquen pel que fa a la ubicació de la seu principal de les organitzacions sòcies: Catalunya, amb una mica més de la meitat, i la Comunitat de Madrid, que suposa un terç del total. El 10% restant es reparteix entre altres àrees geogràfiques. És un repte de SinergiaTIC aconseguir que entitats d’altres zones coneguin i es beneficiïn d’aquesta iniciativa.

(Última actualització de la informació d’aquesta pàgina: octubre de 2020)

Consulta el portal de transparència de l'Associació SinergiaTIC