Site Overlay

Perfil de les entitats associades

PERFIL DE
LES ENTITATS

Coneix més sobre les organitzacions associades

Evolució del nombre d'organitzacions sòcies

Al llarg de la seva història, el nombre d’organitzacions sòcies de SinergiaTIC ha anat creixent regularment. No obstant això, més enllà del nombre d’entitats que formen l’associació, l’objectiu de SinergiaTIC és l’empoderament tecnològic de les seves entitats, focalitzat actualment en l’ús estratègic de SinergiaCRM.

Per àmbit d'activitat

A SinergiaTIC hi conviuen organitzacions pertanyents a sectors d’activitat molt diversos. Els dos àmbits principals són els d’acció social i la salut. La cultura, la justícia global i l’educació també tenen una important representació i comptem també amb entitats d’àmbits com el medi ambient, els col·legis professionals o l’esport, entre d’altres.

Per volum de recursos

Les entitats sòcies de SinergiaTIC aporten quotes de manera proporcional als seus propis recursos. Això permet, per exemple, que organitzacions relativament petites, encara que potencialment complexes, puguin beneficiar-se d’una solució com SinergiaCRM. Així:

  • El 23% de les entitats sòcies té un pressupost anual inferior a 250.000€. El 17%, entre 250.000 i 500.000€. I el 23%, entre 500.000 i 1 M€. És a dir, més de la meitat de les entitats (63%) se situen als tres trams inferiors.
  • Un 24% se situa als trams intermedis, entre 1.000.000 i 5.000.000€.
  • I un 10% se situa als trams superiors, per sobre dels 5.000.000€, comptant amb entitats sòcies que se situen per sobre dels 25 milions d’€.

Entitats de base vs federacions

El 83% de les organitzacions sòcies són entitats de base, mentre que el 16% restant són entitats de segon o tercer nivell: federacions, confederacions, plataformes, etc. Cada perfil d’entitat té diferents necessitats i SinergiaCRM s’adapta tant a unes com a altres.

Per zona geogràfica

Fidel reflex de la realitat del Tercer Sector, dos territoris destaquen pel que fa a la ubicació de la seu principal de les organitzacions sòcies: Catalunya, amb una mica menys de la meitat d’entitats, i la Comunitat de Madrid, que suposa una mica més d’un quart del total. El 17% restant es reparteix entre altres àrees geogràfiques. És un repte de SinergiaTIC aconseguir que entitats d’altres zones coneguin i es beneficiïn d’aquesta iniciativa.

(Última actualització de la informació d’aquesta pàgina: gener de 2024)

Consulta el portal de transparència de l'Associació SinergiaTIC