Site Overlay

Quotes i serveis

Quotes i Serveis

Aportació de les entitats usuàries

La sostenibilitat del projecte SinergiaTIC es fonamenta en les aportacions de les entitats usuàries de l’eina (sòcies del projecte), així com dels serveis associats (sempre opcionals) que aquestes entitats requereixen de forma addicional als que ja tenen a la seva disposició.

QUOTA D'ALTA I QUOTA ANUAL

Per disposar d’instàncies de SinergiaCRM és imprescindible que l’organització s’adhereixi a l’Associació SinergiaTIC (l’entitat que dóna cobertura a aquest projecte) i l’abonament de les quotes corresponents. Algunes consideracions bàsiques sobre l’estructura de quotes de SinergiaCRM:

 1. Considerem que l’eina ha de ser molt econòmica per a les entitats, particularment en comparació al cost de solucions individuals que podem trobar al mercat dels CRM o de projectes a mida.
 2. L’inexistent correlació entre volum i complexitat de les organitzacions del Tercer Sector ens porta a plantejar una estructura de costos per a l’entitat independent del nombre d’usuaris, funcionalitat utilitzada, enviaments realitzats, espai d’emmagatzematge, etc.
 3. Donat que SinergiaTIC pretén ser un projecte col·laboratiu, creiem que no és raonable establir un cost idèntic per a totes les entitats. Utilitzem una mètrica que permet diferenciar aportacions segons les possibilitats de cada organització: el volum total de recursos gestionats (en concret, el volum d’ingressos de l’entitat del darrer tancament anual); aquesta és una dada que es publica habitualment en les memòries anuals o les auditories i la considerem una mesura equitativa i transparent.

Així, fetes aquestes consideracions, l’esquema de quotes per a les entitats que s’associïn al projecte SinergiaTIC/SinergiaCRM és el següent:

TramVolum de l’entitatQuota d’alta (un sol pagament)Quota anual
Tram 00 € – 100.000 €200 €900 €
Tram 1100.000 € – 250.000 €200 €1.200 €
Tram 2250.000 € – 500.000 €300 €1.800 €
Tram 3500.000 € – 1.000.000 €500 €3.000 €
Tram 41.000.000 € – 2.500.000 €800 €4.800 €
Tram 52.500.000 € – 5.000.000 €1.000 €6.000 €
Tram 65.000.000 € – 10.000.000 €1.500 €9.000 €
Tram 710.000.000 € – 25.000.000 €2.000 €12.000 €
Tram 8+ 25.000.000 €4.000 €24.000 €

Consideracions sobre el pagament de las quotes:

 • Les quotes anuals es paguen semestralment (50% de la quota anual) i per avançat, no estant subjectes, com comentàvem, a cap cost variable.
 • El concepte d’alta inicial equival a dues quotes mensuals i s’ha d’abonar una única vegada en el moment de l’associació al projecte.
 • Els acords (via la Carta de Benvinguda i Compromís) i la facturació els gestiona l’Associació SinergiaTIC, de la qual son sòcies les organitzacions usuàries.
 • No està inclòs l’IVA a les quotes presentades.

A QUÈ DONA DRET EL PAGAMENT DE LES QUOTES?

 • Instància operativa de SinergiaCRM: l’accés a instància de SinergiaCRM amb tota la funcionalitat de l’aplicació.
 • Allotjament i còpies de seguretat: El servei íntegral de SinergiaCRM ofereix allotjament i còpies de seguretat de les dades amb què treballa l’entitat, tot i que també es podrà optar per utilitzar els seus propis recursos.
 • Millores i evolucions: Totes les millores i evolucions que es duguin a terme sobre el l’aplicació mentre l’organització romangui associada al projecte.
 • Fòrums de suport tècnic: Accés als fòrums de suport tècnic de SinergiaCRM per als usuaris de l’entitat o tercers que hagin d’interactuar amb l’aplicació.
 • Recursos de consulta i aprenentatge per a usuaris i administradors: manuals d’usuari en format wiki i videotutorials a YouTube, així com sessions periòdiques de webinars amb les qüestions més actuals i rellevants sobre l’aplicació.
 • Sessions d’orientació i posada en marxa: sessió “zero” de recomanacions genèriques sobre la implantació del CRM en l’organització i una sessió extensa de suport personalitzat a la posada en marxa de l’aplicació a l’entitat (enfocament conceptual, planificació, prioritats , etc.)
 • Estatus d’entitat sòcia: participació com a entitat sòcia de l’Associació SinergiaTIC, amb els drets i deures descrits a la Carta de Benvinguda i Compromís.
 • Sense barreres: no hi ha barreres de sortida en cas d’abandonament del projecte. Disponibilitat immediata de l’aplicació en cas de continuar usant SinergiaCRM fora del paraigua dels serveis de SinergiaTIC.

SERVEIS ADDICIONALS

 • Les quotes esmentades no inclouen l’adaptació de l’aplicació a les necessitats específiques de l’entitat ni la integració inicial de les dades històriques al sistema, ja que cadascuna pot partir d’una realitat diferent (en complexitat, recursos tècnics i econòmics, urgència, planificació, etc).

 • Més enllà de l’evident potencialitat de l’eina perquè personal no tècnic pugui abordar l’adaptació i càrrega de dades, des de SinergiaTIC oferim serveis complementaris per dur a terme aquests processos.

 • Si l’entitat valora la contractació a SinergiaTIC de serveis addicionals, procedirem a coordinar sessions de RFB (Requeriments Funcionals Bàsics) que permetin la descripció i dimensionament del projecte.

 • També és possible treballar en base a la Bossa d’Hores quan l’abast no està completament definit, o la necessitat de l’entitat és puntual però freqüent.

 • El cost establert per als serveis addicionals és de 480€ per jornada (8h).

És important recordar i destacar la possibilitat de l’entitat d’abordar els processos d’adaptació i càrrega de dades internament o amb el suport d’un tercer proveïdor. Comptarà, en qualsevol cas, amb el suport de l’equip tècnic de SinergiaTIC des dels Fòrums de Suport.

Vols saber quins passos has de donar per formar part del projecte?